ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Big Bonus ในงาน COMMART CONNECT 2017

ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้ว กับงาน COMMART CONNECT 2017 เมื่อวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในงาน ได้มีการแจกรางวัล สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทด้วย โดยรายชื่อและของรางวัลทั้งหมด ก็มีดังนี้

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในงาน COMMART CONNECT 2017

รางวัลที่ 1 รถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE GL (MT) จำนวน 1 รางวัล

 • คุณ ขจรรัฐ สุดจิตร

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล

 • คุณ วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล

 • คุณ สิทธิกร เพชรฤทธิ์

 • คุณ ธนัช สุดดี

 • คุณ สุรพล ล้ำเลิศ

 • คุณ เสกสรร ชัชวาลพาณิชย์

รางวัลที่ 3 สมาชิกนิตยสาร Com Today 1 ปี (12 ฉบับ) จำนวน 5 รางวัล

 • คุณ อรพิน ยี่วิจิตตกุล

 • คุณ สุวิทย์ วิทยเบญจางค์

 • คุณ อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ

 • คุณ ศุภกฤต เพลินพฤกษา

 • คุณ สมประสงค์ เลิศสินเดชา

รางวัลที่ 4 สมาชิกนิตยสาร Business+ 1 ปี (12 ฉบับ) จำนวน 5 รางวัล

 • คุณ นพดล รุ่งจิตวรานนท์

 • คุณ พัชรีพร สุวัฒนพงษ์

 • คุณ นพพล กิตติวิบูลย์ชัย

 • คุณ ฤทัยชนก ทองประดิษฐ์

 • คุณ นัฐพล แสงทอง

รางวัลที่ 5 สมาชิกนิตยสาร e-Leader 1 ปี (12 ฉบับ) จำนวน 5 รางวัล

 • คุณ อนุเทพ คาร์นิยอร์

 • คุณ ปุณณดา คุณธนพงศ์

 • คุณ สุวิชชา ร่มเกตุ

 • คุณ สรรค์เชษฐ์ สุวรรณ์มาลี

 • คุณ จีรัชญ์ รัชชภาคโสภณ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทางทีมงานจะติดต่อไปยังผู้โชคดีแต่ละท่าน เพื่อนัดหมายให้เดินทางมารับของรางวัลต่อไปครับ ส่วนคุณลูกค้าที่พลาดโอกาสครั้งนี้ มาร่วมกันสนุกกันได้อีกครั้งในงาน Commart รอบที่ 2 กลางปีนี้ ในวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2560 ครับ

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited