ที่จอดรถ

ข้อมูลที่จอดรถสำหรับลูกค้างาน Commart Thailand ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อเลือกซื้อสินค้าไอที นอกจากการเดินด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีบางนา หรือรถโดยสารประจำทางแล้ว ยังอาจมีอีกหลายท่านที่ขับรถยนต์มาด้วยตนเอง ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการหาที่จอดรถ วันนี้ทีมงาน Commart ได้สรุปข้อมูลสถานที่จอดรถเอาไว้ดังนี้


บัตรสำหรับจอดรถ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

บัตรสีน้ำเงิน Outdoor ll บัตรสีแดง Indoor 

 

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited