ที่จอดรถ

งาน Commart Joy 2018 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อเลือกซื้อสินค้าไอที นอกจากการเดินด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถโดยสารประจำทางแล้ว ยังอาจมีอีกหลายท่านที่ขับรถยนต์มาด้วยตนเอง ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการหาที่จอดรถ วันนี้ทีมงาน Commart ได้สรุปข้อมูลสถานที่จอดรถเอาไว้ดังนี้ครับ


Robinson Sukhumvit จอดรถได้ประมาณ 200 คัน

 • ค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง
 • ซื้อสินค้าครบ 500 บาท พร้อมประทับตราจอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก
 • ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง

อาคาร เสริมมิตร 

 • ค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
 • จอดฟรี 1 ชั่วโมง หากมีตราประทับตามเงื่อนไขของอาคาร ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 50 บาท/ชั่วโมง

Time Square

 • ค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง

Jasmine City

 • ค่าบริการชั่วโมงละ 30 บาท/ชั่วโมง

อาคาร Interchange 21

 • ค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
 • จอดฟรี 1 ชั่วโมง หากมีตราประทับตามเงื่อนไขของอาคาร ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 50 บาท/ชั่วโมง

FYI Center (เฉพาะเสาร์ อาทิตย์)

 • จอดฟรี 4 ชั่วโมงแรก หากซื้อสินค้าหรือบริการที่พัก 300 บาทขึ้นไป พร้อมตราประทับของอาคาร FYI ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง
 • จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก หากมีตราประทับ NCC ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง

Central Plaza Grand Rama 9

 • จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก
 • ซื้อสินค้าครบ 500 บาท พร้อมประทับตราจอดฟรี 6 ชั่วโมง
 • ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 20 บาท/ชั่วโมง

Chamchuri Square จอดรถได้ประมาณ 500 คัน

 • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปคิดค่าบริการ 20 บาท/ชั่วโมง

Terminal 21 จอดรถได้ประมาณ 1,000 คัน

 • จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก
 • ซื้อสินค้าครบ 500 บาท พร้อมประทับตราจอดฟรี 6 ชั่วโมง
 • ชั่วโมงที่ 7 ชั่วโมงละ 20 บาท/ชั่วโมง
 • ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 8 ค่าบริการ 50 บาท/ชั่วโมง

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited