ที่จอดรถ

งาน Commart Connect 2017 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อเลือกซื้อสินค้าไอที นอกจากการเดินด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถโดยสารประจำทางแล้ว ยังอาจมีอีกหลายท่านที่ขับรถยนต์มาด้วยตนเอง ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการหาที่จอดรถ วันนี้ทีมงาน Commart ได้สรุปข้อมูลสถานที่จอดรถเอาไว้ดังนี้ครับ

Parking-Map_qsncc
Parking-Map_qsncc-01

Robinson Sukhumvit จอดรถได้ประมาณ 200 คัน

– ค่าบริการ 30.- บาท/ชั่วโมง

– ซื้อสินค้าครบ 300.- บาท ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 และเคาร์เตอร์แคชเชียร์เพื่อยกเว้นค่าบริการ 3 ชั่วโมงแรก

– หากมีตราประทับบริษัท NCC จอดฟรีเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง โดยแสดงใบเสร็จของห้างฯ

อาคาร เสริมมิตร จอดรถได้ประมาณ 600 คัน

– จอดรถได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

– ค่าบริการ 40.- บาท/ชั่วโมง

– จอดเกิน 8 ชั่วโมง คิดค่าบริการชั่วโมงละ 50.- บาท

– มีตราประทับบริษัท NCC ฟรีค่าบริการชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปคิดค่าบริการ 40.- บาท/ชั่วโมง

Time Square

– ค่าบริการ 30.- ชั่วโมง

– บัตรที่มีตราประทับในอาคาร Time square จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่เกินคิดค่าบริการ 30.- บาท/ชั่วโมง

อาคาร Interchange 21 จอดรถได้ประมาณ 500 คัน

– จอดรถได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

– มีตราประทับร้านค้า จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก

– มีตราประทับสำนักงานหรือตราประทับ NCC จอดฟรี 1 ชั่วโมง  ชั่วโมงต่อไปคิดค่าบริการ 50.- บาท และหากไม่มีตราประทับเลยคิดค่าบริการ 100.- บาท/ชั่วโมง

Jasmine City จอดรถได้ประมาณ 500 คัน

– วันธรรมดา ค่าบริการชั่วโมงละ 30.- บาท

– วันเสาร์-อาทิตย์ ค่าบริการชั่วโมงละ 20.- บาท

– มีตราประทับบริษัท NCC ฟรีค่าบริการ 3 ชั่วโมงแรกเฉพาะเสาร์และอาทิตย์

Central Plaza Grand Rama 9

– จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปคิดค่าบริการ 20.- บาท/ชั่วโมง

Chamchuri Square จอดรถ/ด้ประมาณ 500 คัน

– จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปคิดค่าบริการ 20.- บาท/ชั่วโมง

Terminal 21 จอดรถได้ประมาณ 1,000 คัน

– จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก

– ชั่วโมงที่ 3-4 ขั่วโมงละ 20 บาท

– ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงละ 50 บาท

– ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 6 ชั่วโมงละ 100

 

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited