ลุ้นรับฟรี
Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน
จำนวน 400 รางวัล (รางวัลละ 100 บาท) รวมมูลค่า 40,000 บาท
1 การจับรางวัลดังนี้
สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2560 (24.00น.) จับรางวัลวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ได้แก่
  • Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน จำนวน 400 รางวัล (รางวัลละ 100 บาท) รวมมูลค่า 40,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง WWW.COMMARTTHAILAND.COM
ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น.

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ มาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง โดยสามารถรับรางวัลที่บริเวณจุดรับรางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวัน และเวลาจัดงาน Commart Connect 2017 ในวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น.หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2 รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาด และสิ้นสุด

4 การเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยทางการตลาดและพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป

5 พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือ AR Group และคณะกรรมการดำเนินการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการจับรางวัลครั้งนี้

6 ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

7 ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขที่เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า