พบกับงานสัมมนา “Fintech & Blockchain ปฏิวัติความปลอดภัยในโลกการเงิน” 23 มี.ค.61 ฟรี !

ขอเชิญผู้ประกอบการ, นักธุรกิจ, สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนา “Fintech & Blockchain ปฏิวัติความปลอดภัยในโลกการเงิน” ร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรี !!

ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้ประกอบการ, นักธุรกิจ, สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป จะได้ร่วมรับฟังข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Fintech & Blockchain ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนช่วยในการลดต้นทุนและสร้างความคุ้มค่า รวมไปถึงการตระหนักถึงความปลอดภัย
จากเทคโนโลยีการเงินยุคใหม่ที่อยู่ใกล้ตัว

พบกับงานสัมมนา Fintech & Blockchain ปฏิวัติความปลอดภัยในโลกการเงิน” ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรี !! 

Comments

comments

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited