พบกับงานสัมมนา “IoT สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ จุดเปลี่ยนชีวิตแห่งอนาคต” 22 มี.ค.61 ฟรี !

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ขอเชิญผู้ประกอบการ, นักธุรกิจ, สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ในงานสัมมนา “Switching on IoT สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ จุดเปลี่ยนชีวิตแห่งอนาคต” ณ ห้องบอลลูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรี !! 

ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้ประกอบการ, นักธุรกิจ, สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป จะได้ร่วมรับฟังข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนช่วยในการลดต้นทุนและสร้างความคุ้มค่า

นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องจากเทคโนโลยี IoT ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว

พบกับงานสัมมนา “Switching on IoT สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ จุดเปลี่ยนชีวิตแห่งอนาคต”  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลลูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรี !!

 

Comments

comments

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited