อัพเดทรายละเอียดการแข่งขัน Thailand Open HACKATHON 2017 ที่งาน Commart วันที่ 4 พ.ย. 2560

หลังจากประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทกลุ่มร่วมเข้าแข่งขัน Thailand Open HACKATHON 2017 จำนวน 24 ทีม ทีมละ 4-6 คน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สามารถแก้โจทย์ได้ในระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามกติกา วันนี้เรามาอัพเดทรายละเอียดการแข่งขันกันครับ

รายละเอียดการแข่งขัน Thailand Open Hackathon 2017 ที่งาน Commart วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

1.ผู้เข้าแข่งขันจะมีไม่เกิน 24 ทีม (ทีมละ 4-6 คน) หากผู้เข้าสมัครเกิน 24 ทีม จะต้องมีการแข่งขันรอบคัดเลือกก่อน 1 รอบ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 โดยแต่ละทีมจะได้รับโจทย์คัดเลือก เพื่อทำมาจากที่บ้านและส่ง online โดยกรรมการจะคัดจากผู้ที่ส่งโปรแกรมโจทย์คัดเลือกมาทั้งหมด 28 ทีม (ทีมเข้ารอบ 24 ทีม และทีมสำรอง 4 ทีม) และประกาศผลผู้เข้ารอบในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

2. ในวันแข่งจริง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม จะต้องช่วยกันเขียนโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาจากข้อมูล (Big Data Problem) โดยจะมีข้อมูลตัวอย่าง ที่จะถูกส่งให้แต่ละทีมในรูปแบบไฟล์ csv แต่จะประกาศกลุ่ม ปัญหา( Problem Domain) ในวันแข่งจริง
3. ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด จะทำการแข่งขันเพื่อแก้ปัญหา 6 ข้อใหญ่ (ข้อละ 1 ชั่วโมง ตลอด 6 ชั่วโมง) ซึ่งเป็น ปัญหาที่มีคำตอบเป็นตัวเลขแน่นอน
4. เมื่อได้รับโจทย์แล้ว แต่ละทีมก็เขียนโปรแกรมที่ตัวเองถนัด (ภายใต้กลุ่มภาษาที่กำหนดไว้ในงาน)
5. และส่ง source code ของ ตัวโปรแกรมที่เขียน online ไปที่ server ที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้
6. Server จะทำการประมวลผลโปรแกรมดังกล่าว ด้วยข้อมูลจริงที่มีอยู่บนระบบ และเปรียบเทียบคำตอบที่ได้ และเวลาในการประมวลผล
7. การให้คะแนนของแต่ละทีม ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของคำตอบที่แต่ละทีมหาได้ และ เวลาที่โปรแกรมในแต่ละ ทีมใช้ไปในการประมวลผล
8. 5 ทีม ที่ได้คะแนนดีที่สุดจาก 6 ข้อใหญ่ จะต้องทำโจทย์ รอบชิงชนะเลิศ อีก 2 ข้อ โดยเป็นโจทย์ ปลายเปิดที่ ไม่มีคำตอบแน่นอน เมื่อได้โปรแกรมแล้ว จะต้องทำการ present แนวคิดและ solution ให้กรรมการฟังเพื่อ ตัดสินหาทีมชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ

รอบ 1 คัดจากทุกทีมเหลือ 24 ทีม (ทำ online)

รอบ 2 คัดจาก 24 ทีม เหลือ 5 ทีม (ในงาน วันที่ 4 พ.ย.2560 เวลา 8:00-15:00)

รอบ 3 รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 5 ทีม เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา และ present แนวคิดให้กรรมการ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจยังสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ http://commartthailand.com/hackathon/register/register.php?ref=commart 

Comments

comments

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited