แนวคิดและที่มาของการจัดงานคอมมาร์ต (COMMART)

งานคอมมาร์ต จัดขึ้นโดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ขณะนั้นยังเป็นบริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด) จากจุดเริ่มของการเป็นสื่อทางด้านไอทีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทำให้ทราบถึงความต้องการของผู้ค้าในแวดวงไอทีว่าทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขายสินค้าได้ และทำอย่างไรผู้บริโภค จึงจะได้สินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า

 

แนวความคิดในการเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการซื้อขายระหว่างกันจึงเกิดขึ้น ประกอบกับในช่วงเวลานั้น ยังขาดผู้จัดงานแสดงสินค้าไอทีที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “COMMART” ขึ้น โดยงานคอมมาร์ตครั้งแรกนั้น จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับการซื้อ ขาย สินค้าไอทีและเทคโนโลยี

 

 

ความสำเร็จของงานในครั้งแรก เป็นแรงบันดาลใจสู่การจัดงานในครั้งต่อมาให้ยิ่งใหญ่ขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่มาจัดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เต็มพื้นที่กว่า 20,000 ตรม. ซึ่งสามารถรองรับผู้ร่วมแสดงงานและผู้เข้าชมงานได้เต็มที่ จนทำให้งานคอมมาร์ต กลายเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านไอทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสื่อและกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยยกระดับให้วงการไอทีมีความสำคัญ มีมูลค่าเพิ่มขี้นในอุตสาหกรรมไทย

จากความต้องการสินค้าไอทีที่มีมากขึ้น รวมถึงการเติบโตอย่างมากของอุตสาหกรรมไอทีและเทคโนโลยีของไทย การจัดงานคอมมาร์ต 1 ครั้งต่อปีเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกิดการเรียกร้องให้มีการจัดงานบ่อยครั้งขึ้น จึงทำให้เกิดงาน “COMMART” 2 ครั้งใน 1 ปี คือ งาน “COMMART THAILAND” ช่วงต้นปี และงาน “COMMART COMTECH” ช่วงปลายปี และนำไปสู่การจัดงานคอมมาร์ตสัญจรในสถาบันการศึกษาชั้นนำ และในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยปีพ.ศ. 2550 เป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานคอมมาร์ตในภูมิภาค โดยจัดขึ้นในเขตปกครองพิเศษพัทยา ภายใต้ชื่องานคอมมาร์ต บูรพา ไทยแลนด์ และในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่องานคอมมาร์ต อีสาน ไทยแลนด์ ซึ่งทั้งสองครั้งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชมงาน ถือเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งในการขยายฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีไปยังส่วนภูมิภาค

งานคอมมาร์ต ประสบความสำเร็จและได้รับการกล่าวขวัญถึงเรื่อยมา ก่อนจัดงานทุกครั้งจะมีกระแสของสินค้าใหม่ๆ ที่จะพบได้เฉพาะในงานเท่านั้น ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านไอที และเพื่อให้ตามทันสินค้าเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีรอบเปิดตัวในต่างประเทศช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เราจึงได้เพิ่มงาน “COMMART X’GEN” ขึ้นอีก 1 งานในช่วงกลางปี เพื่อสร้างโอกาสในการซื้อ ขาย เปิดตัวสินค้าไอทีใหม่จากต่างประเทศ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในงานคอมมาร์ต

งานคอมมาร์ต จึงจัดขึ้น 3 ครั้งใน 1 ปีทุกปีต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งนอกจากไม่เพียงแค่มีสินค้าไอทีและเทคโนโลยี แต่ยังได้ขยายเข้าสู่กลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ททีวี แท็บเล็ตและสินค้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค

ปัจจุบันงานคอมมาร์ต ยังคงเป็นผู้นำด้านงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านไอที ที่มีจำนวนผู้เข้าชมงานมากที่สุด มียอดขายสูงสุด และครอบคลุมสินค้าด้านไอทีมากที่สุด ซึ่งได้กลายเป็นดัชนีกำหนดมาตรฐานภาวะตลาดไอทีของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนด้านไอที และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง