Skip to content

ช้อปคอมมาร์ตอย่าทิ้งใบเสร็จ เอามาลุ้นรางวัล Big Bonus ได้ 2 ต่อ

 

ช้อปคอมมาร์ต ใบเสร็จมีค่ามากก อย่าทิ้งนะได้ลุ้นทั้งรางวัล และสแกนบัตรจอดรถฟรี!

Step ที่ 1 : เมื่อซื้อสินค้าในงานครบทุกๆ 3,000 บาท สามารถนำไปลุ้นรางวัล Big bonus ได้ ลุ้นได้สองต่อ สองแบบ เลือกได้ว่าอยากลุ้นแบบไหน Daily Bonus ประจำวัน ลงเลย รอลุ้นเลย! และ BigBonus รางวัลใหญ่ ลุ้นหลังงานจัดใหญ่ จัดเต็ม (ลงทะเบียนที่จุด Big bonus หน้าประตูทางเข้า ทั้ง EH98 และ EH99

Step ที่ 2 : เมื่อซื้อครบ 20,000 บาท รับคูปองจาก Big Bonus เพื่อประทับตราที่จอดรถ ฟรี! (จุด One Stop Service EH99)

 

เงื่อนไข 

1. ซื้อสินค้าภายในงาน Commart ครั้งที่ 56 ครบ 3,000 บาท นำใบเสร็จที่มีตราประทับ Commart ครั้งที่ 56 (สามารถรวมใบเสร็จได้ตลอดทั้งงาน) มาแลกรับคูปองชิงโชค 1 ใบ ที่จุดแลกคูปอง (Commart Big Bonus)

2. เขียนชื่อ  หรือลายเซ็นลงในคูปองให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

3. ส่งคูปองได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนในงาน Commart ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 25–28 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

4. หมดเขตการรับคูปอง วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น.

5. จับรางวัลวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.commartthailand.com ไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2564

7. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และต้องติดต่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

8. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%

9. พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ AR Group ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

10. รายละเอียดของรางวัลได้แก่

 

 

1. รางวัลประเภทรายวัน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นาฬิกา Apple Watch series 6

จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 14,338 บาท รวมมูลค่า 14,338 บาท
ผู้โชคดีได้แก่ คุณกฤษณา วัฒนพิทักษ์พงศ์

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ลำโพงไร้สาย Marshall รุ่น Uxbridge Voice with Google Assistant Bluetooth Speaker

จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,990 บาท รวมมูลค่า 7,990 บาท

ผู้โชคดีได้แก่ คุณเพลิน รัตนวัน

 

วันที่ 27 มีนาคม 2564 หูฟัง Air Pods Max

จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 18,725 บาท รวมมูลค่า 18,725 บาท

ผู้โชคดีได้แก่ คุณมติชน อ่ำดี

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 Nintendo Switch

จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 13,990 บาท รวมมูลค่า 13,990 บาท

ผู้โชคดีได้แก่ คุณอติวิศว์ ธนชาติศุภนิษฐ์

 

 

2. รางวัลหลังจบงาน

 

บัตรของขวัญแทนเงินสดสำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน IT City ทุกสาขา

จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท

ผู้โชคดี คุณณัฐพล ตั้งจิตวิทยากุล

 

บัตรของขวัญแทนเงินสดสำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน SPVI ทุกสาขา

จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท

ผู้โชคดี คุณสลินทิพย์ นาคสวัสดิ์

 

สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท

จำนวน 1 รางวัลๆละ 25,774.73 บาท รวมมุลค่า 25,774.73 บาท

ผู้โชคดี คุณณัชปดา ชินวัตร

 

สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง

จำนวน 4 รางวัลๆละ 12,962.26 บาท รวมมุลค่า 51,849.05 บาท

ผู้โชคดี ได้แก่

  1. คุณอริย์ธัช จันทร์จงปราณี
  2. คุณรัชดา ฐานวิเศษ
  3. คุณสุพจน์ โชคอัมพรทรัพย์
  4. คุณภูธน ศรีเจริญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 11 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 192,666.78 บาท 

11. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

12. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

13. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตามบัตรประชาชนตรงกับในคูปอง และจะต้องแสดงพร้อมกับใบเสร็จรับเงินที่ประทับตรา Commart ครั้งที่ 56 เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

14. คำตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่สุด

15. การใช้คูปองแทนเงินสดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใชับัตรของขวัญของแต่ละร้าน