Skip to content

Dell Promotion – Commart Crazy Offer 2021

เตรียมตัวให้ดี เดลล์เตรียมขนทัพสินค้าจาก Dell และ Alienware ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป เดสก์ท็อป และจอมอนิเตอร์ มาลดราคากันแบบบ้ากระหน่ำ ลดสูงสุดถึง 13,000 บาท ที่งาน Commart Crazy Offer 2021 นอกจากนี้ยังมี Gift Voucher และของแถมให้อีกเพียบ

รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาทและ Bodum Tumbler เมื่อซื้อ XPS 13*  (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

XPS 13 รุ่นที่ร่วมรายการ

 • W5671900THW10 ราคา 89,990 บาท
 • W5671200THW10 ราคา 69,990 บาท
 • W567053113THW10 ราคา 89,990 บาท
 • W567053104THW10 ราคา 69,990 บาท
 • W5671100THW10 ราคา 59,990 บาท
 • W5671100THW10 ราคา 59,990 บาท
 • W5671500PTHW10 ราคา 76,990 บาท
 • W5672400PTHW10 ราคา 56,990 บาท
 • W5673200PTHW10 ราคา 77,990 บาท
 • W5671900THAD ราคา 77,990 บาท
 • W56795606THW10 ราคา 79,990 บาท
 • W56795604THW10 ราคา 64,990 บาท
 • W56785604THW10 ราคา 64,990 บาท
 • W56701604GTHW10 ราคา 64,990 บาท
 • W56701606GTHW10 ราคา 79,990 บาท
 • W56701607THW10 ราคา 59,990 บาท

รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาทและ Bodum Tumbler เมื่อซื้อ XPS 15*  (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

XPS 15 รุ่นที่ร่วมรายการ

 • W567911610THW10 ราคา 74,990 บาท
 • W567951610THW10 ราคา 74,990 บาท
 • W561225TH ราคา 74,990 บาท
 • W5671700THW10 ราคา 79,990 บาท
 • W5671400THW10 ราคา 69,990 บาท
 • W5671700THAD ราคา 79,990 บาท
 • W56795403THW10 ราคา 94,990 บาท

รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาทและ Bodum Tumbler เมื่อซื้อ XPS 17* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

XPS 17 รุ่นที่ร่วมรายการ

 • W5671300THW10 ราคา 99,990 บาท

รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาทและ Bodum Tumbler เมื่อซื้อ XPS 8940 Desktop* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

XPS 8940 รุ่นที่ร่วมรายการ

 • W2671000THW10 ราคา 32,990 บาท

รับฟรี Dell T-shirt เมื่อซื้อ Inspiron 5000 series* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

Inspiron 5000 series รุ่นที่ร่วมรายการ

 • Inspiron 5301 W5661531007THW10 ราคา 33,490 บาท
 • Inspiron 5301 W5661531012THW10 ราคา 30,490 บาท
 • Inspiron 5391 W566051007THW10 ราคา 29,990 บาท
 • Inspiron 5391 W566051012PTHW10 ราคา 27,490 บาท
 • Inspiron 5402 W566154325THW10 ราคา 31,990 บาท
 • Inspiron 5402 W566154327THW10 ราคา 28,990 บาท
 • Inspiron 5406 W5661545048BTHW10 ราคา 34,990 บาท
 • Inspiron 5406 W5661545047BTHW10 ราคา 31,990 บาท
 • Inspiron 5502 W5661554111THW10 ราคา 31,990 บาท
 • Inspiron 5502 W5661553310THW10 ราคา 28,990 บาท

รับฟรี Dell Digital Tumbler เมื่อซื้อ Inspiron 7000 series* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

Inspiron 7000 series รุ่นที่ร่วมรายการ

 • Inspiron 7400 W567154107THW10 ราคา 42,490 บาท
 • Inspiron 7400 W567154106THW10 ราคา 37,490 บาท
 • Inspiron 7406 W567153104BTHW10 ราคา 42,990 บาท
 • Inspiron 7406 W567153202BTHW10 ราคา 33,990 บาท
 • Inspiron 7460 W56712559THW10 ราคา 31,990 บาท
 • Inspiron 7472 W56795261RTHW10 ราคา 17,990 บาท
 • Inspiron 7490 W56705106THW10 ราคา 30,990 บาท
 • Inspiron 7490 W56705107THW10 ราคา 36,990 บาท
 • Inspiron 7501 W56711013THW10 ราคา 39,990 บาท
 • Inspiron 7501 W56711012THW10 ราคา 36,990 บาท
 • Inspiron 7559 W561084TH ราคา 33,990 บาท
 • Inspiron 7566 W56755724TH ราคา 46,990 บาท
 • Inspiron 7590 W567015008BPTHW10 ราคา 38,990 บาท
 • Inspiron 7591 W567015001THW10 ราคา 27,990 บาท
 • Inspiron 7591 W567015003THW10 ราคา 31,990 บาท

รับฟรี Dell Umbrella เมื่อซื้อ All-In-One  Inspiron 5400* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

All-In-One Inspiron 5400 รุ่นที่ร่วมรายการ

 • W266155100THW10 ราคา 19,990 บาท
 • W266155700THW10 ราคา 24,990 บาท
 • W266156200THW10 ราคา 30,990 บาท

รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาทและ Dell Gaming Hoodie Jacket เมื่อซื้อแล็ปท็อป G Series* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

G Series รุ่นที่ร่วมรายการ

 • G5 W56656500THW10 ราคา 52,990 บาท
 • G5 W56657100THAD ราคา 39,490 บาท
 • G5 W56652600THAD ราคา 46,490 บาท
 • G5 W56656500THAD ราคา 54,490 บาท
 • G5 W56652600THW10 ราคา 44,990 บาท
 • G5 W5660151507FPTHW10 ราคา 30,990 บาท
 • G5 W5660151621DPTHW10 ราคา 26,990 บาท
 • G5 W56657100THW10 ราคา 37,990 บาท
 • G5 SE W56656000ATHW10 ราคา 33,990 บาท
 • G5 SE W56656100ATHW10 ราคา 37,990 บาท
 • G5 SE W56657000ATHW10 ราคา 42,990 บาท
 • G7 W56791901TH ราคา 36,990 บาท
 • G7 W56791901THW10 ราคา 38,990 บาท

รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาทและ Dell Gaming Hoodie Jacket เมื่อซื้อ G5 5000 Tower* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

G5 5000 Tower รุ่นที่ร่วมรายการ

 • W266151001THW10 ราคา 34,990 บาท
 • W266151002THW10 ราคา 46,990 บาท
 • W266151003THW10 ราคา 59,990 บาท

เมื่อซื้อแล็ปท็อป Alienware* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ) รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาท และ

Alienware Box Set และ Alienware Cap

Alienware Jacket

Alienware Pillow

Cyberpunk Game Box และ Cyberpunk Mousepad

แล็ปท็อป Alienware รุ่นที่ร่วมรายการ

 • Alienware 15 R3 W5691002THW10KBL ราคา 94,990 บาท
 • Alienware 17 R4 W5695005TH ราคา 109,990 บาท
 • Alienware 17 R5 W5697004THW10MLK ราคา 74,990 บาท
 • Alienware 17 R5 W5697001THW10MLK ราคา 159,990 บาท
 • Alienware M15 R2 W569051003THW10 ราคา 79,990 บาท
 • Alienware M15 R3 W56911001THW10 ราคา 78,990 บาท
 • Alienware M15 R3 W56911003THW10 ราคา 124,990 บาท
 • Alienware Area 51m R2 W56917001THW10 ราคา 106,990 บาท
 • Alienware Area 51m R2 W56917002THW10 ราคา 139,990 บาท

เมื่อซื้อเดสก์ท็อป Alienware Aurora* (ในรุ่นที่ร่วมรายการรับฟรี Gift Voucher 1,000 บาทและ

Alienware Box Set และ Alienware Cap

Alienware Jacket

Alienware Pillow

Cyberpunk Game Box และ Cyberpunk Mousepad

Alienware Aurora รุ่นที่ร่วมรายการ

 • Alienware Aurora R5 W2695102TH ราคา 94,990 บาท
 • Alienware Aurora R6 W2691103THKBL ราคา 64,990 บาท
 • Alienware Aurora R7 W2695103THW10CFL ราคา 69,990 บาท
 • Alienware Aurora R7 W2695102THW10CFL ราคา 89,990 บาท

รับฟรีเสื้อโปโล Dell Polo Shirt เมื่อซื้อมอนิเตอร์เดลล์* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

มอนิเตอร์เดลล์ รุ่นที่ร่วมรายการ

 • Dell Gaming Monitor S2421HGF ราคา 5,190 บาท
 • Dell Curved Gaming Monitor S2721HGF ราคา 6,350 บาท
 • Dell Ultrasharp Monitor U2419H ราคา 7,290 บาท

รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาทและ Alienware Hoodie Jacket เมื่อซื้อมอนิเตอร์ Alienware* (ในรุ่นที่ร่วมรายการ)

มอนิเตอร์ Alienware รุ่นที่ร่วมรายการ

 • Alienware 25 Gaming Monitor AW2518H ราคา 21,400 บาท
 • Alienware 25 Gaming Monitor AW2521H ราคา 26,890 บาท
 • Alienware 25 Gaming Monitor AW2521HF ราคา 15,990 บาท
 • Alienware 27 Gaming Monitor AW2720HF ราคา 27,990 บาท
 • Alienware 27-Inch QHD Gaming Monitor AW2721D ราคา 31,990 บาท
 • Alienware 34 Curved Gaming Monitor AW3420DW ราคา 46,790 บาท
 • New Alienware 38 Curved Gaming Monitor AW3821DW ราคา 57,590 บาท

แล้วพบกันที่ ไบเทค บางนา Hall EH98 – 99 วันที่ 25- 28 มี.ค. 2564 นี้เท่านั้น