ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา Digital Workforce

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  Digital Skill & Future Jobs รับความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ด้านอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการสูง พร้อมรับมือโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ลงทะเบียน  “Click Here”

วันที่ 22 มิถุนายน 61 Digital Workforce AI : Shape the Future สัมมนาเพื่อก้าวทัน AI นวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนโฉมโลกและการนำ AI มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ลงทะเบียน  “Click Here”

 

Comments

comments

© Copyright 2015 . Commart Thailand by ARIP
สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก ARIP เป็นลายลักษณ์อักษร ARIP และโลโก้ ARIP เป็นเครื่องหมายการค้าของ ARIP Public Company Limited