Day: September 4, 2023

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของวงการเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อมอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ดีและทรงคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจและสังคมไทย จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน ทุกรางวัลผ่านการคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการ อันประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ ประมวลผลร่วมกับข้อมูลผู้ซื้อสินค้าในงานคอมมาร์ต และการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค คัดเลือกสินค้าและบริการด้านไอซีที ที่ประสบความสำเร็จในตลาด เพื่อมอบรางวัลให้แก่ สุดยอดสินค้าและบริการของวงการเทคโนโลยีดิจิทัลไทยปี 2023   วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกสุดยอดเทคโนโลยีแห่งปี โดยการคัดเลือกทางหลักวิชาการ และผ่านการโหวตจากผู้บริโภคเพื่อให้เป็นรางวัลมหาชนอย่างแท้จริง สร้างมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำหรับชาวไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สุดยอดสินค้า หรือบริการทางด้านเทคโนโลยีแห่งปี ให้กับผู้บริโภคได้เลือกสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน เป็นสินค้า หรือบริการใหม่ที่วางขายในประเทศไทยปี 2023 เป็นสินค้าและบริการที่คัดเลือกโดย กองบรรณาธิการ Commart Thailand และ Influencer ด้านไอที อย่าง beartai , iT24Hrs , Notebookspec , Extreme IT และ Techhub ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ใช้งานจริง ...

4 September 2023
categories