ลุ้นรับฟรี
iPhone SE 16 GB
จำนวน 1 รางวัล
มูลค่ารางวัลละ 16,800 บาท
External HD (500 GB) 2.5"
Western My Passport Ultra New
(Black, USB3)

จำนวน 3 ราง รางวัลละ 1,730 บาท
(รวมมูลค่า 5,190 บาท)
Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน

จำนวน 200 รางวัล
(รวมมูลค่า 100,000 บาท)
1 การจับรางวัลมีทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 (24.00น.)
จับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ได้แก่
 • Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน
  จำนวน 200 รางวัล (รางวัลละ 500 บาท) รวมมูลค่า 100,000 บาท
 • External HD (500 GB) 2.5'' Western My Passport Ultra New
  (Black, USB3)
  จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 1,730 บาท) รวมมูลค่า 5,190 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง WWW.COMMARTTHAILAND.COM
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น.

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ มาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง โดยสามารถรับรางวัลที่บริเวณจุดรับรางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวัน และเวลาจัดงาน Commart Joy 2016 ในวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-20.00 น.หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2559 (24.00น.)
จับรางวัลวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ได้แก่
 • จำนวน 1 รางวัล
  iPhone SE (16GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 16,800 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง WWW.COMMARTTHAILAND.COM
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. และทางบริษัทฯจะโทรศัพท์แจ้ง ผู้โชคดีให้ทราบอีกทางหนึ่ง

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ มาแสดง  พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง โดยสามารถรับรางวัลที่บริเวณจุดรับรางวัล ที่ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ภายใน 60วัน สามารถมารับตามวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2 รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล

4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาด และสิ้นสุด

5 การเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยทางการตลาดและพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป

6 พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือ AR Group และคณะกรรมการดำเนินการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการจับรางวัลครั้งนี้

7 ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

8 ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น