3 ผู้บริหารโรงงานในเครือไทยเบฟ คว้า 4 รางวัล ในงาน Thailand Kaizen Award 2023

Thailand Kaizen Award 2023

3 ผู้บริหารโรงงานในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลงาน THAILAND KAIZEN AWARD 2023   ครั้งที่ 19 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี นายยุทธสิทธ์ ภาคทอง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสเทอรี่ จำกัด จังหวัดนครปฐม รับ 2 รางวัล Silver Award ประเภท Karakuri Kaizen พร้อมด้วย   Genba kaizen นางภัทราพรรณ์ บุบผานนท์ ผู้จัดการโรงงานอาวุโส บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี  รับรางวัล Bronze Award ประเภท Service Kaizen และนายก้องเกียรติ ดวงเข็ม ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แก่นขวัญ จำกัด จังหวัดขอนแก่น รับรางวัล  Bronze Award ประเภท Automation Kaizen การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานสามารถตอบโจทย์เทคโนโลยีและต่อยอดการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ที่ผ่านมา

แชร์ :
Follow us
Most popular
Category
Tag

Relate Article