แบ่งจ่าย 0% คุ้ม 2 ต่อ กับบัตรเครดิต SCB ในงานคอมมาร์ต

โปรโมชั่นบัตรเครดิต Commart Crazy Offer ณ ไบเทค แบ่งจ่าย 0% คุ้ม 2 ต่อ

เงื่อนไข

*/**ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดแบ่งจ่ายค่าสินค้าคอมพิวเตอร์ ไอที และอุปกรณ์เสริม ดอกเบี้ย 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ IT City, J.I.B Computer, Com7, Advice IT, Speed Computer และร้านอื่นๆ ที่เข้าร่วมรายการ ภายในงาน COMMART ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98 – 99 ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 – 10 กรกฎาคม 2565

 

 

*เงื่อนไขต่อที่ 1

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อมียอดแบ่งจ่ายค่าสินค้า ดอกเบี้ย 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน โดยจะได้รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 13,000 – 19,999 บาท / เซลล์สลิป, รับเครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 20,000 – 29,999 บาท / เซลล์สลิป, รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 30,000 – 49,999 บาท / เซลล์สลิป, รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 50,000 – 99,999 บาท / เซลล์สลิป, รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) พิมพ์ CM22 วรรค ตามด้วยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จจากธนาคาร
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ทำรายการแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะสามารถตรวจสอบรายการเครดิตเงินคืนดังกล่าวได้จากใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • รายการชำระเต็มจำนวน รายการดีจัง แบ่งจ่ายรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

**เงื่อนไขต่อที่ 2

 • ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท) โดยใช้คะแนนเท่ายอดก่อนแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืน ตัวอย่าง ผู้ถือบัตรมียอดที่ต้องการแบ่งจ่าย 30,000 บาท สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 1 เท่า เท่ากับ 30,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จะได้รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท, ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 2 เท่าของยอดที่ต้องการแบ่งจ่าย 30,000 บาท เท่ากับ 60,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% จะได้รับเครดิตเงินคืน 6,000 บาท, ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 3 เท่าของยอดที่ต้องการแบ่งจ่าย 30,000 บาท เท่ากับ 90,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 30% จะได้รับเครดิตเงินคืน 9,000 บาท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อใช้คะแนนสะสม SCB Rewards แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% โดยพิมพ์ C10 กรณีแลกรับเครดิตเงินคืน 10% หรือ พิมพ์ C20 กรณีแลกรับเครดิตเงินคืน 20% หรือ พิมพ์ C30 กรณีแลกรับเครดิตเงินคืน 30% วรรค หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรคตามด้วยยอดก่อนแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จจากจากธนาคาร
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน / ท่าน (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • ธนาคารจะทำการตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือเพื่อตัดคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • กรณีคะแนนสะสม ณ วันที่ทำรายการตัดคะแนน มีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนสะสมโดยยึดจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป แบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม) โดยคะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้ ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขและส่ง SMS ลงทะเบียนใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์เครดิตเงินคืนนี้ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

*/**เงื่อนไขรวม

 • การให้สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การแบ่งชำระ SCB ดีจัง ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดแบ่งจ่าย ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระเงินเข้ามายังธนาคารน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิตแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
Shops
แชร์ :
Follow us
Most popular
Category
Tag

Relate Article